Duisburg Business & Innovation'a hoş geldiniz

Duisburg İş ve İnovasyon

Çevik ekonomik geliştiriciniz ve yenilikçi konum ortağınız!

İş dünyası ve inovasyon önceliklerimizle, Duisburg’u güçlü bir iş merkezi haline getirmek istiyoruz. DBI olarak bağlayıcı değerlere, kendimiz ve işimiz için sahip olduğumuz standartlar kadar önem veriyor, şehirle el ele vererek Duisburg’un uluslararası bir iş merkezi olarak pazarlanmasına odaklanıyoruz. Bu şekilde ekonomik kalkınmaya öncülük ederek, Duisburg’un gelecek vaat eden bir iş merkezi olarak değerinin herkes tarafından öğrenilmesini sağlıyoruz.

Hello, how can we help you?