Duisburg Business & Innovation'a hoş geldiniz

Duisburg İş ve İnovasyon

Çevik ekonomik geliştiriciniz ve yenilikçi konum ortağınız!

İş dünyası ve yenilik bizim önceliğimizdir - iş dünyasını yeniden düşünmek ve Duisburg'u güçlü bir iş merkezi haline getirmek istiyoruz. Bizim için bağlayıcı değerler, DBI olarak kendimiz ve işimiz için sahip olduğumuz standartlar kadar önemlidir. Şehirle el ele vererek Duisburg'un bir iş yeri olarak (uluslar arası) pazarlanmasına odaklanıyoruz. Bu şekilde ekonomik kalkınmaya öncülük ediyor ve Duisburg'un gelecek vaat eden bir iş yeri olarak değeri konusunda başkalarını ikna ediyoruz.

Hello, how can we help you?